XIX Tallinn Design Festival
16.-22.09.24
DESIGN 4.0

Jaga üritust

Disaini- ja arhitektuurikoolide väljapanek 

18.09—24.09.2023
E kl 17—21
T-P kl 12—20
Tasuta!
__________________________________
@ Kasvuhoone / Design 4    Vaata kaardil

Disainiöö festivali üheks põhiosaks kujunenud disaini- ja arhitektuurikoolide näitus on tormiliselt muutuvas maailmas aina tähtsam, sest kas pole just haridus- ja teadusasutused need kohad, kus mäng katsetamise ning traditsiooni vahel “päeva päästab”? Erinevate globaalsete kriiside varjus on nooruslikku ja nutikat disainivalgust üha enam tarvis.

Väljapanekus osalevad Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini, ehte- ja sepakunsti, moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini ning sisearhitektuuri osakonnad; Kõrgem Kunstikool Pallas; Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool.

__________________________________


Aeglus: EKA tootedisaini osakond


https://www.artun.ee/erialad/tootedisain/
Facebook
Instagram


Selleaastase tootedisaini osakonna väljapaneku märksõnaks on „aeglus“ - aeglane mõtlemine, süvenemine ja kohaliku lahtimõtestamine, ressursside säästlik kasutamine ja sügavuti mõtlemine, olemasoleva tootmisvõimekuse kaardistamine ja tööstusdisaini kui valdkonna vastutustundlik arendamine ja kohandamine 21. sajandi Eesti ja maailma väljakutsetele.


Esitlevate tööde hulgast leiab teise kursuse stuudioprojektina valminud valgustid ning kolmanda kursuse parimad lõputööd.

__________________________________


Vasaraga kodeeritud: EKA ehte- ja sepakunsti osakond

www.artun.ee/erialad/ehte-ja-sepakunst/
Facebook
Instagram
#ehejasepis #metall #eka


John Cage ütles, et muusikatüki kirjutamine ja sellest teosest mõtlemine on kaks erinevat mõtlemist. Sepa töö põhineb semiootilisel topeltkodeeritusel – digitaal- ja analoogkoodi vahelisel tantsul. Tulenevalt ladina tüvest digitus, mis tähendab sõrme või varvast, aitab esimene tegeleda loendamise, kirjutamise, sildistamisega, analoogkood aga võimaldab neid märke ära tunda, konteksti panna, mõtestada. Digikoodis otsitakse tõde sõna ja numbriga, analoogis läbi füüsilise kontakti materjaliga. Sedasi ei ületa üks tehnoloogia teist, vaid võrgustub lõputute võimalustega tähendusväljaks.
__________________________________Padjapiir: EKA moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

https://www.artun.ee/mood-tekstiil-aksessuaar/
Instagram
Facebook
#padjapiir #ekspermentaalvorm #pillowsbrink #experimentalform


Kust algab ärkvelolek? Kust uni? Sageli võiks ühest teise kulgemise portaaliks pidada patja - seda pehmet kaaslast ärkveloleku ja une piiril. Kuid mis siis, kui laduda see kahe maailma vahe ääreni täis pehmet massi?


Antud mõttest võrsusid 19 eksperimentaalvormi EKA moe-, tekstiili- ja aksessuaaritudengitelt, kelle ainsateks lähtepunktideks olid katsealdis meel ja mägede viisi vatti, tekke ning muid pehmeid jääkmaterjale. Seekord toimis taaskasutus aga kahel eri tasandil. Enne kui tudengid materjalid enda käsutusse said, õmmeldi nende paremikust voodiriideid siia saabunud ukraina põgenikele.
__________________________________


EKA Aksessuaar x CIRRUS/Nordplus: Kantavad 3D prinditud jalatsid

https://www.artun.ee/erialad/aksessuaar/ulevaade/
Instagram
Facebook
#3dprintedshoes #3dshoes #footweardesign #shoedesign #footwearmanufacturing


Footwearology Lab-i juhendatud rahvusvahelise suvise intensiivkursuse eesmärgiks oli tutvustada jalatsite disaini ja valmistamise tulevikku tehisintellekti ja 3D-printimise tehnoloogiate kombineerimise võimaluste läbi.


Erinevate generatiivsete AI-rakenduste abil loodud 2D- ja 3D-formaadis jalatsidisaini kontseptsioonid kanti üle olemasolevale jalatsi 3D-mudelile ning seejärel prinditi painduvast filamendist, taaskasutatavast plastikust sobivas suuruses käidavad jalanõud.


Foto @benjometry.

__________________________________


Mõõdutunne: EKA sisearhitektuur / Sense of Measure: EAA Interior Architecture

https://www.artun.ee/erialad/sisearhitektuur
Instagram
#ekasisearhitektuur


Kevadel 2023 keskendus EKA sisearhitektuuri MA erialastuudio ökoloogilistele ehitusmaterjalidele. Juhendajad Roland Reemaa ja Hannah Segerkrantz võtsid koostöös Eestimaaehituse kompetentsikeskusega vaatluse alla (sise)arhitektuuri antropotseeni ajastul ning koos tudengitega õpiti omal käel tundma ehitusvaldkonnas igapäevaselt kasutatavaid materjale, nende päritolu ja keskkondi, kust neid hangitakse, töödeldakse ja kasutatakse. Kursus otsis kohalikke alternatiive ekstraktivismile ning arutles nende rakendatavuse üle disainipraktikas.
__________________________________


Disain OFFline / ONline: Pallas University of Applied Sciences


#pallas #pallasdisain #pallastekstiil #pallasmeedia #pallasnahk #pallasmoobel
pallasart.ee
Facebook
Instagram

Millest algab disaineri vastutus? Olulise teema märkamine ja lahenduse pakkumine eeldab teadlikku valikut, koostööoskust ja tasakaalu leidmist digitaalse, visuaalse ja käegakatsutava vahel. Kõik tööriistad vajavad oskuslikku kasutamist ja treenitud silma. Pallase väljapanek „Disain OFFline / ONline“ näitab visuaalselt ära iga töö tarbeks kasutatud digitaalsete tööriistade osakaalu, aga iga lahenduse tulemuslikkuse määravad disaineri teadmised ja oskused.


Mängulise puhkeala loovad jääkmaterjalist objektid, mis kutsuvad proovima ja toodete elukaare pikendamise võimaluste üle kaasa mõtlema.

__________________________________


Taasleiutades jalgratast: TLÜ Haapsalu kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala

tlu.ee/haapsalu/kasitootehnoloogiad-ja-disain
@tehnoloogiadjadisain
#liikumisaasta #vanastuus #uusleiutamine #kiiver


Haapsalu Kolledži käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala näitus kutsub vaatama ja kaasa mõtlema uusleiutamise teemal. Katsetame ja otsime jätku juba ammustest aegadest tuttavale jalgrattasõidule ning esitleme kiivreid, mille kandmise soov ületaks ebamugavuse.
__________________________________


Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

#tyvka #viljandikultuuriakadeemia
viljandi.ut.ee/et
Facebook
Instagram


Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia erialad ühendavad endas väga hea käsitööoskuse, pärandi tundmise ja loomingulise mõtte. Meie tegevuse eesmärgiks on rakendada pärandis leiduvad väärtused vastutustundlikul ja kestlikul viisil kaasaegse ühiskonna teenistusse. Ülikooli osana väärtustame uurimis- ja arendustööd.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab meie juures õppida tekstiili, metallitöö, ehituse ja ringtehnoloogia erialadel (UUS!), magistritasemel kultuuripärandi loovat rakendust ja õpetamisoskusi.

__________________________________


Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri õppetool

pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur/
Facebook
Instagram


Eesti rohelises ülikoolis – Eesti Maaülikoolis olev Maastikuarhitektuuri õppetool on ainus haridusüksus riigis, mis pakub maastikuarhitektuuri bakalaureuse- ja magistriõpet ühe tervikuna. Valdkond ühendab endas loodus- ja sotsiaalteadused, kunsti, humanitaaria ning planeerimisega. Üliõpilased arendavad oskusi planeerimisest ja ruumiloomest erinevatel ruumiskaaladel, eesmärgiga parandada inimeste elukvaliteeti, olla keskkonnahoidlik ning reflekteerida kultuurilist mitmekesisust ja pärandit. Meie õppetöö on ühendatud teadustööga, eriti sidudes maastiku rahvatervise ning inimeste heaoluga.

__________________________________